آگهی استخدام منشی خانم در شرکت آینده سازان

استخدام منشی خانم در شرکت آینده سازان

1398-02-27

استخدام منشی خانم در شرکت آینده سازان با ساعت کار 14 الی 20 و حقوق 750.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت آینده سازان با ساعت کار 14 الی 20 و حقوق 750.000 تومان

مشهد فرامرز عباسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی