آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی

استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی

1398-02-27

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر برای افراد دارای تجربه و آشنا به نرم افزارها کاربردی

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر برای افراد دارای تجربه و آشنا به نرم افزارها کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی