آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

1398-02-27

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با ساعت کار 8/30 الی 15 و حقوق 800.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با ساعت کار 8/30 الی 15 و حقوق 800.000 تومان

مشهد سجاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی