آگهی استخدام منشی خانم در کارگاه مبلمان

استخدام منشی خانم در کارگاه مبلمان

1398-02-27

استخدام منشی خانم در کارگاه مبلمان با ظاهر آراسته و منظم در محدوده پردیس

استخدام منشی خانم در کارگاه مبلمان با ظاهر آراسته و منظم در محدوده پردیس

پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی