آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

1398-02-27

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی متعهد و مسئولیت پذیر با ظاهری مناسب در محدوده طالقانی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی متعهد و مسئولیت پذیر با ظاهری مناسب در محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی