آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-02-27

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ساعت کار 9 الی 14 و حقوق 4 م

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ساعت کار 9 الی 14 و حقوق 4 م

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی