آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه پرستاری

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه پرستاری

1398-02-27

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه پرستاری در محیطی امن و دوستانه با ظاهری آراسته

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه پرستاری در محیطی امن و دوستانه با ظاهری آراسته

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی