آگهی استخدام منشی در موسسه معتبر

استخدام منشی در موسسه معتبر

1398-02-27

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد دارای تجربه و مسلط به نرم افزارهای دفتری.

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد دارای تجربه و مسلط به نرم افزارهای دفتری.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی