آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبانهای خارجی آراد

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبانهای خارجی آراد

1398-02-27

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبانهای خارجی آراد به صورت نیمه وقت و حقوق تا 350.000 تومان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبانهای خارجی آراد به صورت نیمه وقت و حقوق تا 350.000 تومان

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی