آگهی استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری

استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری

1398-02-27

استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری با ساعت کار 8 الی 14 با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری با ساعت کار 8 الی 14 با حقوق مکفی

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی