آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-27

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته خوش برخورد در محدوده شهر ری

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته خوش برخورد در محدوده شهر ری

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی