آگهی استخدام منشی در شرکت اداری

استخدام منشی در شرکت اداری

1398-02-26

استخدام منشی در شرکت اداری با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی در شرکت اداری با حقوق مکفی به همراه بیمه

تهران دهکده المپیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی