آگهی استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی

استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی

1398-02-26

استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی برای افرا ماهر و دارای تجربه . شرایط خوب

استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی برای افرا ماهر و دارای تجربه . شرایط خوب

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی