آگهی استخدام راننده خانم و آقا جهت کار در آژانس رسا

استخدام راننده خانم و آقا جهت کار در آژانس رسا

1398-02-26

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا جهت کار در آژانس رسا با زنگ خور بالا و محیطی سالم

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا جهت کار در آژانس رسا با زنگ خور بالا و محیطی سالم

اهواز کوی رمضان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی