آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

1398-02-26

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با ظاهری مناسب با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با ظاهری مناسب با حقوق توافقی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی