آگهی استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان

استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان

1398-02-26

استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان با ظاهر مناسب و شیک در محدوده شهرک ولیعصر

استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان با ظاهر مناسب و شیک در محدوده شهرک ولیعصر

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی