درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-02-25

استخدام دو نفر موتورسوار جهت همکاری در دفتر خدمات شهروندی با درآمد مکفی

استخدام دو نفر موتورسوار جهت همکاری در دفتر خدمات شهروندی با درآمد مکفی

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی