درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در تئاتر

استخدام بازیگر در تئاتر

1398-02-25

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل پروژه .رزومه و مشخصات به واتسپ ارسال شود

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل پروژه .رزومه و مشخصات به واتسپ ارسال شود

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی