درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-02-25

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در شرکت سراسری تاک با درآمدی مکفی و مزایا

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در شرکت سراسری تاک با درآمدی مکفی و مزایا

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی