درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در فروشگاه

استخدام کمک حسابدار خانم در فروشگاه

1398-02-25

استخدام چند نفر کمک حسابدار خانم فاقد سابقه و مبتدی جهت همکاری در فروشگاه

استخدام چند نفر کمک حسابدار خانم فاقد سابقه و مبتدی جهت همکاری در فروشگاه

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی