درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام هنرجو نقاشی چوب در چوبخانه شین

استخدام هنرجو نقاشی چوب در چوبخانه شین

1398-02-25

استخدام هنرجو نقاشی در موسسه معتبر.برای افراد علاقمند و با سلیقه

استخدام هنرجو نقاشی در موسسه معتبر.برای افراد علاقمند و با سلیقه

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی