درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام راننده کامیون

استخدام راننده کامیون

1398-02-25

استخدام یک نفر راننده پاه یک جهت کار با ماشین کمپرسی با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر راننده پاه یک جهت کار با ماشین کمپرسی با درآمدی مکفی

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی