آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-02-25

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت پخش به سوپرمارکت ها با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت پخش به سوپرمارکت ها با درآمدی مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی