آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مجتمع کشت و صنعت

استخدام منشی خانم در شرکت مجتمع کشت و صنعت

1398-02-25

استخدام منشی خانم در شرکت مجتمع کشت و صنعت با ظاهر آراسته و مرتب با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت مجتمع کشت و صنعت با ظاهر آراسته و مرتب با حقوق مکفی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی