آگهی استخدام منشی خانم در کارخانه تولید سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی

استخدام منشی خانم در کارخانه تولید سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی

1398-02-25

استخدام منشی خانم در کارخانه تولید سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی با ظاهر مناسب در محدوده شهر قدس

استخدام منشی خانم در کارخانه تولید سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی با ظاهر مناسب در محدوده شهر قدس

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی