آگهی استخدام تعدادی منشی در املاک

استخدام تعدادی منشی در املاک

1398-02-25

استخدام تعدادی منشی در املاک با ظاهر مناسب و حقوق 1/500 م

استخدام تعدادی منشی در املاک با ظاهر مناسب و حقوق 1/500 م

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی