آگهی استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت خصوصی

1398-02-25

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت خصوصی خوش چهره با حقوق 3 م

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت خصوصی خوش چهره با حقوق 3 م

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی