آگهی استخدام کارگر ساده در کارگاه بلوک زنی

استخدام کارگر ساده در کارگاه بلوک زنی

1398-02-25

استخدام کارگر ساده در کارگاه بلوک زنی

استخدام کارگر ساده در کارگاه بلوک زنی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی