آگهی استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

1398-02-25

استخدام جوشکار ماهر در کارگاه تیرچه سازی

استخدام جوشکار ماهر در کارگاه تیرچه سازی

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی