آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-02-24

استخدام یک نفر موتورسوار منظم جهت پیک موتوری با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر موتورسوار منظم جهت پیک موتوری با درآمدی مکفی

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی