آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-08-06

استخدام تعدادی پیک موتور سوار با ظاهری آراسته و مودب جهت کار در پیک موتوری کارکرد زیر ۱۰۰ هزار تومان بدون کمیسیون می باشد.

استخدام تعدادی پیک موتور سوار با ظاهری آراسته و مودب جهت کار در پیک موتوری کارکرد زیر ۱۰۰ هزار تومان بدون کمیسیون می باشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی