آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت خصوصی

استخدام کارمند اداری در شرکت خصوصی

1398-02-24

استخدام کارمند اداری در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده صادقیه

استخدام کارمند اداری در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی