آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکت بازرگانی

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت بازرگانی

1398-02-24

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده شهرک غرب

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده شهرک غرب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی