آگهی استخدام فروشنده خانم یا اقا جهت فروشگاه در بازار مرکزی آبادان و نیرو جهت پخش تراکت تبلیغاتی در بازار

استخدام فروشنده خانم یا اقا جهت فروشگاه در بازار مرکزی آبادان و نیرو جهت پخش تراکت تبلیغاتی در بازار

1397-08-06

استخدام فروشنده خانم یا اقا با تجربه و روابط عمومی بالا ماه اول آزمایشی با حقوق ، طبق تایم بازار و نیرو جهت پخش تراکت تبلیغاتی در بازار، فروشگاه در بازار مرکزی آبادان

استخدام فروشنده خانم یا اقا با تجربه و روابط عمومی بالا ماه اول آزمایشی با حقوق ، طبق تایم بازار و نیرو جهت پخش تراکت تبلیغاتی در بازار، فروشگاه در بازار مرکزی آبادان

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی