آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

1398-02-24

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی