آگهی استخدام کارگر ساده در تیرچه سازی عیوضی

استخدام کارگر ساده در تیرچه سازی عیوضی

1398-02-24

استخدام کارگر ساده در تیرچه سازی عیوضی

استخدام کارگر ساده در تیرچه سازی عیوضی

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی