آگهی استخدام منشی در یک موسسه آموزشی فعال در حوزه علوم پزشکی

استخدام منشی در یک موسسه آموزشی فعال در حوزه علوم پزشکی

1398-02-24

استخدام منشی در یک موسسه آموزشی فعال در حوزه علوم پزشکی به صورت تمام وقت با حقوق 1/600 م

استخدام منشی در یک موسسه آموزشی فعال در حوزه علوم پزشکی به صورت تمام وقت با حقوق 1/600 م

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی