آگهی استخدام منشی مدیرعامل در شرکت مهندسی ساختمان

استخدام منشی مدیرعامل در شرکت مهندسی ساختمان

1398-02-24

استخدام منشی مدیرعامل در شرکت مهندسی ساختمان با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی مدیرعامل در شرکت مهندسی ساختمان با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی