آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-02-24

استخدام برقکار ساختمان نیمه ماهر

استخدام برقکار ساختمان نیمه ماهر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی