آگهی استخدام گچ کار

استخدام گچ کار

1398-02-24

استخدام گچ کار ماهر در پروژه تجاری در شهر کاشان

استخدام گچ کار ماهر در پروژه تجاری در شهر کاشان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی