آگهی استخدام کارگر ساختمانی

استخدام کارگر ساختمانی

1398-02-24

استخدام کارگر ساختمانی . با سه وعده غذا . خوابگاه دارای امکانات

استخدام کارگر ساختمانی . با سه وعده غذا . خوابگاه دارای امکانات

تهران پیکان شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی