آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-02-24

استخدام برقکار ساختمان ماهر یا نیمه ماهر

استخدام برقکار ساختمان ماهر یا نیمه ماهر

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی