آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه پخش و توزیع فیلم

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه پخش و توزیع فیلم

1398-02-24

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه پخش و توزیع فیلم. برای افراد مسلط به پریمیر و فتوشاپ.

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه پخش و توزیع فیلم. برای افراد مسلط به پریمیر و فتوشاپ.

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی