آگهی استخدام جوشکار ساختمان

استخدام جوشکار ساختمان

1398-02-24

استخدام جوشکار ساختمان ماهر جهت ساخت درب و پنجره

استخدام جوشکار ساختمان ماهر جهت ساخت درب و پنجره

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی