آگهی استخدام کارگر ساده کناف کار

استخدام کارگر ساده کناف کار

1398-02-24

استخدام کارگر ساده کناف کار . روزمزد . در صورت یادگیری کار حقوق بیشتر می شود.

استخدام کارگر ساده کناف کار . روزمزد . در صورت یادگیری کار حقوق بیشتر می شود.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی