آگهی استخدام کارگر ساده ساختمان

استخدام کارگر ساده ساختمان

1398-02-24

استخدام کارگر ساده ساختمان جهت کمک به کناف کار

استخدام کارگر ساده ساختمان جهت کمک به کناف کار

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی