آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان

استخدام راننده با وانت و نیسان

1398-02-24

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت کار در پیک اتحادیه با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت کار در پیک اتحادیه با درآمد خوب و زنگ خور بالا

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی