آگهی استخدام برنامه نویس bi در شرکت فناوران اطلاعات خبره

استخدام برنامه نویس bi در شرکت فناوران اطلاعات خبره

1398-02-24

استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری اطلاعات. مسلط به نرم افزارهای مربوطه و دارای سابقه کاری خوب

استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری اطلاعات. مسلط به نرم افزارهای مربوطه و دارای سابقه کاری خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی