آگهی استخدام فروشنده جهت فروش شال و روسری

استخدام فروشنده جهت فروش شال و روسری

1398-02-24

استخدام فروشنده مجرب وفعال جهت فروش شال و روسری از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری صورت می پذیرد.

استخدام فروشنده مجرب وفعال جهت فروش شال و روسری از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری صورت می پذیرد.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی