آگهی استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه قطعات الکترونیک

استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه قطعات الکترونیک

1398-02-23

استخدام فروشنده با فن بیان قوی جهت کار در فروشگاه قطعات الکترونیک با حقوق و مزایای مکفی در صورت تمایل تماس حاصل فرمایید.

استخدام فروشنده با فن بیان قوی جهت کار در فروشگاه قطعات الکترونیک با حقوق و مزایای مکفی در صورت تمایل تماس حاصل فرمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی